Сертификатите на шоколада – bean-to-bar

MILLÉSIME започва производствения процес от суровите какаови зърна и стига до крайния продукт – истински, качествен шоколад, сертифициран bean-to-bar.

 

Какво означава bean-to-bar?

За да бъде наречен bean-to-bar един производител или един конкретен модел шоколад, това означава, че процесът на създаване на крайния продукт се извършва от същото предприятие от етапа на придобиване на какаовите зърна (най-често сурови), до производството на самия шоколад. Най-важният аспект на това един шоколад да е bean-to-bar е контролът на качеството и проследяемостта. Гарантирането на произход на суровината, както и „чистотата” на всеки от производствените процеси, се осъществява чрез различни системи за сертификация. В случая, „чистота” означава достоверност и гаранция по отношение на съдържанието на крайния продукт и условията, в които той се произвежда – да няма контаминация с други партиди какаови зърна, да няма смесване със съставки, например какаово масло или какаов прах от други производители, които не са сертифицирани като bean-to-bar. Все по-често малките занаятчийски производители на шоколад избират да работят bean-to-bar, за да предлагат продукти с доказани високо качество и индивидуалност.

 Бean-to-bar производството на шоколадите MILLESIME

Една стъпка по-нататък: tree-to-bar 

Един шоколад е tree-to-bar, когато цялостното му производство се изпълнява от едно единствено предприятие или компания, започвайки от плантацията с какаовите насаждения и процесите на отглеждане, бране на реколта и първоначална обработка на какаовата суровина на място. Малко шоколадови производители избират този вариант, заради допълнителните задачи, свързани с логистика, сертификация, законова уредба и търговски изисквания на териториите на държавите, където са плантациите. При все това, има шоколадови брандове, които с гордост правят тази допълнителна стъпка, за да увеличат не само качеството на суровината си, но и своя положителен имидж.

Продуктовата гама на MILLESIME е сертифицирана bean-to-bar

Още по-далеч: farm-to-bar

Някои производители не само притежават плантациите, чиито какаови зърна използват, но и са инсталирали производствените си мощности на място. Това им позволява контрол и гарантиране на всяка една стъпка в процесите – от устойчиво отглеждане на какаовите насаждения до шоколадовото блокче. 

Назад
Millesime
Моля, прочетете "ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ". Сайтът ни използва бисквитки